Anmälan

12 november 07:30 - 09:30Slagthuset

Tisdagen den 12 november bjuder Mötesplats Social Innovation i Syd, tillsammans med Malmö stad och Malmö universitet in till Impact Arena, forumet för samhällsförändrande investeringar. Denna gång tar samtalet sin utgångspunkt i preventivt hälsoarbete.


Med Impact Arena vill vi skapa en mötesplats för att lära mer om investeringsformer, metoder och affärsmodeller för gränsöverskridande samarbeten och gemensamma satsningar för att utveckla samhället. Hur kan vi skapa ett hälsosammare samhälle? Vilka finsieringslösningar och samarbetsmodeller behöver utvecklas och förfinas? Finns det fallgropar och goda exempel att dra lärdom av? 

I panelsamtalet deltar aktörer med olika perspektiv, drivkrafter och erfarenheter av hälsoprevention. I samtalet lyfts konkreta exempel på partnerskap med syfte att dela risk och värde mellan olika aktörer för att stödja utvecklingen av innovativa, preventiva insatser för att undvika ökade kostnader i framtiden.

Det ges också en introduktion till utfallskontrakt och utvecklingsprojekt som viktiga verktyg för att skapa förutsättningar för nya lösningar på socioekonomiska utmaningar kopplade till preventiv hälsa, regionalt, nationellt och internationellt.

7.30-8.00 Frukostmingel

8.00-9.00 Impact Arena panelsamtal

Samtalet leds av Jon Skoglund och Jonathan Mellblom från podden Vart är vi på väg? 

I samtalet deltar: 

Mats Olausson, Seniorrådgivare Climate & Sustainable Financial Solutions SEB
Margareta Rämgård, Forskare, Malmö universitet
Tomas Bokström, Projektledare Social Health and Impact Center, RISE
Gabriella Brunlid, Regional Market Acess Manager, Novo Nordisk
Claes Ramel, Finanschef, Malmö stad

  9.00-9.30 Kaffe och eftersnack

   Impact Arena ges i samband med konferensen SI Summit 2019. Det är begränsat antal platser och det är först till kvarn som gäller vid anmälan. 

   Hoppas vi ses!

   Mötesplats Social Innovation

   Talare

   Mats Olausson
   Seniorrådgivare Climate & Sustainable Financial Solutions, SEB

   Mats Olausson är seniorrådgivare för teamet Climate & Sustainable Financial Solutions vid SEB. Hans huvudansvar inkluderar att öka medvetenheten om Green Bonds - en finansiell lösning för institutionella investerare som utvecklades av SEB och Världsbanken 2007 / 08 - bland emittenter, investerare, tjänstemän och allmänheten. Mats har tidigare varit strategisk chef för emerging markets på SEB, samt arbetat för UNDP i Bolivia och på SIDA.

   Läs mer

   Margareta Rämgård
   Forskare, Malmö universitet

   Margareta är doktor i kulturgeografi med inriktning hälsa. Som sjuksköterska och barnmorska har hon lång erfarenhet av arbete i olika länder och hon har specialistkunskap om platser/kontexter och det sociala och kulturella sammanhangets betydelse i relation till vård och omsorg. I sin forskning har hon de senaste åren specialiserat sig på deltagarbaserade metoder och metodutveckling. Hon arbetar strategiskt nationellt och internationellt för att uppnå demokrati i djupare bemärkelse i civilsamhället utifrån brukares och medborgares perspektiv. I sin forskning försöker hon hitta metoder att stärka civilsamhällets främjande av hälsa och integrerar därför olika grupper av samhällsmedborgare i sin forskning i nära samarbete med samhällsaktörer.

   Läs mer

   Tomas Bokström
   Projektledare Social Health and Impact Center, RISE

   Tomas leder Social & Health Impact Center vid RISE som syftar till att utveckla nya lösningar för välfärdssektorn med fokus på prevention och proaktiva insatser. Genom att testa olika former av utfallsbaserade kontrakt och modeller vill centret hjälpa offentliga parter att investera i prevention och tidiga insatser. Tomas var dessförinnan på Sverige Kommuner och Landsting medverkade i arbetet med att utveckla det första sociala utfallskontraktet i Sverige.

   Läs mer

   Gabriella Brunlid
   Regional Market Acess Manager, Novo Nordisk

   Gabriella är molekylärbiolog från Lunds Universitet och fortsatte som forskare vid Harvard University. Efter 15 år i läkemedelsindustrin har hon representerat branschen som ordförande för LIF Södra och driver frågor inom Life Science för en ökad samverkan och vilja till samarbeten för att gemensamt hitta de bästa lösningarna för en hållbar framtid. Gabriella arbetar idag på Novo Nordisk, ett av världens ledande diabetesföretag, och har huvudansvaret i Sverige för det globala initiativet Cities Changing Diabetes. Idag ingår 22 städer runt om i världen i projektet för att hitta lösningar för att bromsa ökningen av typ 2-diabetes.

   Läs mer

   Claes Ramel
   Finanschef, Malmö stad

   Claes Ramel arbetar på stadskontorets finansenhet som agerar internbank åt kommunkoncernen i Malmö stad. Claes för en löpande dialog med kapitalmarknadens aktörer om Malmös finansieringsbehov, arbetar med finansiell riskhantering och investerarrelationer. Långivarna vill veta hur kapitalet används och Malmös gröna obligationsrapport ger svar på detta. Claes leder den grupp som utreder möjligheten att införa sociala obligationer i Malmö stad. 

   Läs mer

   Jonathan Mellblom
   Moderator och poddmakare, Vart är vi på väg?

   Jonathan Mellblom har studerat ekonomi och affärsutveckling. Är entreprenör, konsult och har en bakgrund i den ideella sektorn. Han brinner för entreprenörskapets roll i att lösa de samhällsutmaningar vi står inför och utforskar också detta genom podcasten ”Vart är vi på väg?”.

   Läs mer

   Jon Skoglund
   Moderator och poddmakare, Vart är vi på väg?

   Jon Skoglund är entreprenör och jobbar som konsult inom verksamhets- och ledarskapsutveckling. Har flertalet år bakom sig inom försäljning, projektledning, ledande roller och företagsutveckling. Idag brinner han för, och jobbar med, att hitta lösningar på att förebygga utanförskapet av de mest utsatta i vårat samhälle, både lokalt och i ett större perspektiv. Hur entreprenörskap kan hjälpa oss lösa några av vår tids och framtidens största samhällsutmaningar är något han utforskar i podden ”Vart är vi på väg?”.

   Läs mer

   Allt du behöver veta 

   Impact Arena hålls i anslutning till konferensen Social Innovation Summit, Nordens största mötesplats för social innovation och socialt entreprenörskap. Evenemanget är kostnadsfritt, det krävs alltså inte en biljett till SI Summit för att delta på Impact Arena. Från 7.30 serveras frukost. Det är begränsat antal platser, först till kvarn gäller vid anmälan.

   Denna Impact Arena kommer att streamas via Mötesplats Social Innovation på Facebook. Tillsammans med podden Vart är vi på väg? kommer ett avsnitt att produceras om samtalet kring preventiv hälsa.

   Anmälan

   Organisatörer

   Malmö universitet
   Malmö stad